Temperli Cam

Temperleme işlemi, camın dış yüzeylerine basınç gerilimi ve cam ortasına dolaylı bir çekme gerilimi kazandırmak için ısıtma ve soğutma aşamalarını içerir. Tempered cam, işlemsiz camdan yaklaşık olarak 5 kat daha dayanıklıdır. Ayrıca, kırıldığı zaman zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralanma riskini azalttığından güvenlik camı olarak kullanıma uygundur. Temper işleminden sonra camlara herhangi bir kesim, delik delme, kenar ve yüzey işlemi yapılamaz (kumlama hariç). Isıl işlemin kaçınılmaz sonucu olarak bazı bakış açıları ve ışık koşullarında fark edilebilen "temperleme izleri", "kamburluk" ve "dönüklük" toleransları içinde kalmak kaydıyla ortaya çıkar. Bu izler, hassas bir ısı rejimi uygulaması ile minimuma indirilir ve başlı başına bir kusur olarak nitelendirilmezler. Ender de olsa, cam hamurundaki mikroskopik partiküllerden kaynaklanan spontan kırılma olasılığına karşı tam temperli camlar, ısı banyosu (heat soaking) testinden geçirilerek bir ön elemeye tabi tutulabilirler.